Reglement - de moriaan Alsemberg

De Moriaan
Alsemberg
Parochiezaal
Ga naar de inhoud
Huishoudelijk reglement ‘De Moriaan’
Witteweg 20 te 1652 Alsemberg

 1. Er kan over de zaal beschikt worden vanaf 8 uur de dag van ingebruikname tot 24 uur op de laatste dag van de overeengekomen gebruiksperiode. De sleutels worden overhandigd aan de Moriaan op de overeengekomen dag en uur. (0470/ 57 86 05 ). De gebruiker dient de volgende benodigdheden mee te brengen:
  • Afwasproducten en schuursponsje
  • Keukenpapier om de friteuse te reinigen
  • Vaat- en keukenhanddoeken
  • Vuilniszakken om het afval in te deponeren en deze dienen door de gebruiker meegenomen te worden.
 2. De lokalen kunnen pas in gebruik genomen worden voor zover de overeengekomen prijs volledig is betaald inclusief een waarborg van 375 euro en de gebruiker het huishoudelijk reglement volledig aanvaard heeft.
 3. Beschadiging van lokalen, verdwenen of gebroken materialen worden aangerekend en verrekend via de gestorte waarborg. Het terugstorten van de waarborg mits eventuele inhoudingen zal binnen de 2 weken gebeuren. Het is verboden spijkers, duimspijkers, haken, schroeven, nietjes of wat ook aan te brengen aan de muren, wanden, deuren, vensters. Panelen om meldingen en versieringen aan te brengen zijn ter beschikking in de zaal.
 4. Enkel de lokalen waarvoor met de zaalverantwoordelijke een afspraak of overeenkomst is gemaakt mogen in gebruik genomen worden. Indien blijkt dat lokalen toch in gebruik zijn genomen buiten de gemaakte afspraken of overeenkomst zal de vergoeding voor de extra gebruikte lokalen verrekend worden via de terug te storten waarborg.
 5. Wij willen u attent maken dat bij trouwfeesten met discobar, fuiven, optredens en muziekactiviteiten met elektronische versterkte muziek het gemiddelde geluidsniveau meestal de 85 dB(A) overschrijdt. Indien u als huurder van de zaal een optreden of een andere muziekactiviteiten wenst te organiseren, vragen wij u dan ook voorafgaandelijk een afwijking aan te vragen op het maximum geluidsniveau van 85 dB(A) bij het schepencollege via het evenementenloket, https://www.beersel.be/product/1099/uw-evenement-melden. Dergelijke aanvragen dienen minstens 45 kalenderdagen vooraf aangevraagd te worden.
 6. Abnormaal verbruik en/of verspilling van water, elektriciteit, verwarming, kunnen aanleiding geven tot het betalen van een supplement. Er zal een supplement van 20 euro per dag gevraagd worden bij aansluiting van  extra gebruikstoestellen buiten de zaal zoals een koelinstallatie, frietkraam, hamburgerkraam of luchtkasteel.
 7. Vergeet niet de verluchting, koelkast, koelkamer, verlichting uit te schakelen bij het weggaan. (zie bijzondere richtlijnen met het gebruik van de accommodaties
 8. De lokalen mogen niet gebruikt worden voor bals, T.D’s en fuiven. Indien men een BBQ wenst te organiseren dan mag dat geenszins in de zalen of keuken. Outdoor mag maar dan moet men zich schikken naar de gemeentelijke reglementering op BBQ in openbare gebouwen en dient men uitdrukkelijk de toestemming aan te vragen aan de gemeente. Zonder deze toestemming wordt elke BBQ geweigerd.
 9. Respecteer de lokalen, inboedel en apparaten als goede huisvader. De ingang van het gebouw en de gangen dienen vrijgehouden te worden omwille van de veiligheid. Kinderen mogen er niet spelen. De gangen functioneren als doorgang en dienen dus ook niet voor het stapelen van goederen, apparaten en materialen.
 10. Netheid, orde en hygiëne: omwille van het algemene aspect van het gebouw mogen geen handdoeken te drogen gehangen worden noch aan de vensters, verwarming, stoelen of tafels. Alle afval, ook lege flessen en dozen, moeten bij het verlaten van de lokalen verwijderd en meegenomen worden. Alle materialen uit de keuken ( borden, kopjes, glazen, bestek, potten, …)moeten na gebruik op hun voorziene plek teruggeplaatst worden, en dit volgens de hoeveelheden die zijn aangegeven op alle schappen, rekken en laden.
 11. De huurder zal de keukenvloer nat reinigen en alle toestellen en ter beschikking gestelde materialen terug netjes achterlaten. De vergoeding voor de kuis van de zaal ( nat reinigen van het vloeroppervlak, exclusief keuken )  is inbegrepen in de huurprijs.
 12. Het in bruikleen gegeven materiaal is geïnventariseerd bij ingebruikname. (Zie inventarislijst en tariefprijs ter plaatse). De ontbrekende stukken zullen aan kostprijs in mindering gebracht worden van  de terug te storten waarborg.
 13. Op het EINDE van uw verblijf worden de zalen en inboedel uiteraard netjes en uitgeborsteld achtergelaten. Het nat reinigen van de vloer als ook het normale poetswerk van de zalen is in de huurprijs inbegrepen. De keuken moet aan het einde van de gebruiksperiode steeds volledig opgeruimd en gekuist achtergelaten worden zo niet zal de kost voor het opruimen en het kuisen van de keuken ook verrekend worden via de waarborg.
 14. Abnormale toestanden inzake de reinheid van de gebruikte lokalen vastgesteld na uw vertrek zullen  aanleiding geven tot een bijkomende kost verrekend via de waarborg.
 15. Alle afval moet terug meegenomen worden en mag zeker niet achtergelaten worden in of rond de Moriaan.
 16. Let er steeds op dat de ingangsdeuren alsook alle ramen bij het verlaten van de zaal gesloten worden en alle lichten gedoofd zijn. Geef inbrekers en dieven geen kans !!!
 17. In geval van betwistingen, schendingen van het gebruiksreglement, moeilijkheden en/of situaties die niet in dit reglement vermeld staan, zal het bestuur hierover een soevereine beslissing nemen en de huurder hiervan schriftelijk in kennis stellen. Deze beslissing is finaal en onherroepelijk.
                                                                     
Terug naar de inhoud